top of page
Interview Shiftlimburg
Interview Shift Limburg foto website.png
Interview Shiftlimburg

Over Succes Coaching
‘Pay it forward’. Het doorgeven van succes aan anderen, zodat zij dit ook weer door kunnen geven. Samen succes duurzaam maken, omdat iedereen het verdient! Dat is de missie van Succes Coaching.

Duurzaam succes voor jezelf, je team en je organisatie. Succes Coaching helpt met het succesvol zijn op het gebied van leiderschap en verandering. Door concreet inzicht te geven dat als onvergetelijk wordt ervaren, met behulp van coaching en training.

Moniek,

Waarom ben je bezig met duurzaam ondernemen?

‘Vijf jaar geleden ben ik Succes Coaching gestart, omdat ik professionals, teams en organisaties wilde coachen, trainen en begeleiden in duurzame verandering. Daar komt een andere aanpak en leiderschapsstijl bij kijken. De slagingskans van organisaties die duurzame verandering weten te realiseren, is laag. Hierdoor houden innovaties en nieuwe technologieën op het gebied van energie, gezondheid, circulariteit of digitalisering kortstondig of onvoldoende stand, waardoor we aan impact op dit gebied verliezen.

Wanneer vanuit een centrale plek besloten wordt dat een nieuwe technologie geïmplementeerd gaat worden, ligt de focus vaak op de technologie. In team- en organisatiebijeenkomsten vertelt men wat de technische mogelijkheden zijn, hoe dit inhoudelijk werkt, wat ermee wordt opgelost en wanneer we “live” gaan. Echter, bepaalt de technologie slechts 25% van de slagingskans van een transformatie. 75% wordt bepaald door de factor mens.

De crux van het verhaal is dat mensen de succesfactor zijn. Het aanpassen van onze werkwijze, gewoonte, manier van denken en doen. Oftewel: ons gedrag bepaalt of de verandering duurzaam standhoudt. Verwacht niet dat als je het jaren anders hebt gedaan, het morgen volgens jouw nieuwe visie gaat. Dit is geen quick fix. Het gaat over weerstand, angst, onzekerheden, chaos, vallen, opstaan, reflecteren en experimenteren.

Weerstand betekent niet het einde, maar is vaak een gebrek aan duidelijkheid. Mensen zijn van nature welwillend en willen het graag goed doen. Maar als het waarom, wie, wat, waar, wanneer en hoe niet duidelijk zijn, gaan we vanuit onze eigen goede intenties allemaal iets anders doen. Begin eens met goed kijken naar wat er in werkelijkheid gebeurt. Leg de verbinding en stel vragen. Waar staan mensen in dit proces, waar wil jij naartoe en hoe ver staat dat uit elkaar? Daar moet balans in komen.

 

Als dat niet lukt en we blijven doen wat we gewend zijn verbranden we niet alleen financieel kapitaal, maar ook menselijk, intellectueel en sociaal netwerk kapitaal. Waarmee we meervoudig waarde vernietigen in plaats van creëren.'

2. Wat is er, volgens jou, nodig om de weg naar een duurzame samenleving te versnellen?

‘De manier waarop verandering in teams of organisaties plaatsvindt, is essentieel.

De mainstream volgt de stappen uit de verandermanagement literatuur van de jaren 90. Een centraal veranderteam is verantwoordelijk voor het managen van een verandering en volgt een volgordelijk stappenplan op basis van een verondersteld lineair verband. Het uitgangspunt is: als wij dit doen → dan gebeurt er in de organisatie dat. Dus communiceer de verandervisie ⇨ dan beperk je angst, onzekerheid en wantrouwen in de organisatie. En kun je verder met de volgende stap. Dit klopt maar voor een deel, waardoor er niets of onvoldoende veranderd.

Je ziet dan gebeuren dat er vanuit verantwoordelijkheidsbesef, druk en vraag om resultaat wordt aangenomen dat “wij” nog meer, vaker en breder communiceren, zodat “zij” het gaan begrijpen. Oftewel het “wij-zij” denken, waarin het veranderteam denkt voor de organisatie en communicatie, het stromen van informatie en verantwoordelijkheid volgens de, toch al veel gebruikte, lijnen van het organogram lopen.

Recent onderzoek onder 130 organisaties (inclusief Limburgse) toont aan dat ‘hoe meer we een verandering managen, hoe groter de stilstand is’. Met andere woorden: het managen van een verandering leidt tot stilstand.

Hoe moet het dan wel? Als je de werkelijke verbindingen in een organisatie in kaart brengt, dan zie je een meerdimensionaal netwerk in plaats van de geijkte “hark”. Er is dus een andere aanpak nodig, welke inzet op verbinding binnen en buiten de organisatie. Duurzame verandering vergt een andere manier van kijken en denken. Natuurlijk kan de ene aanpak naast de ander bestaan, maar het verschil in impact en duurzaamheid blijft ook bestaan.’

"Duurzame verandering vergt een andere manier van kijken en denken."

 

3. Wat draag jij bij aan een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg?

‘Kennisdeling is een belangrijk onderdeel om professionals, teams en organisaties te helpen met duurzame verandering. Daarin begeleid ik middelgrote en grote ondernemingen. Ook sta ik wel eens als spreker op een netwerkevent. Dan gaat het vooral om anderen inspireren, een verhaal delen. Verder geef ik trainingen, doe ik actief mee aan rondetafelgesprekken en coach ik zo veel mogelijk mensen naar duurzaam succes.’

 

4. Hoe kunnen andere organisaties/ondernemers die omslag maken? Heb je nog goede tips?

‘Check eerst hoe je het nu in werkelijkheid doet. Blijf je voor mensen denken of zet je de verbinding in? Dat is een groot verschil als het gaat om veranderen. Kies je voor mainstream of sustainable change?

Uiteindelijk gaat het niet allemaal om financieel kapitaal, maar om meervoudige waardecreatie. Als je mensen meeneemt, zelf laat nadenken & doen, verantwoordelijkheid geeft en inzet op hun kwaliteiten, ontwikkel je menselijk kapitaal. Laat mensen in weerstand ook meedenken en -doen. Wat hebben zij nodig om verder te komen? Door te experimenteren en te ontwikkelen bouw je verder aan intellectueel en menselijk kapitaal. Dan gaat het als netwerk dienen, breder in de keten. Zo werk je ook aan sociale en relationele verbinding. Uiteindelijk draagt dat bij aan je financieel kapitaal.

Kijk ook in plaats van op één gebied, welke waardecreatie je kunt creëren op andere gebieden. Bewustwording is belangrijk. Vanuit de informele invloedssfeer iets bereiken. Samen winnen. Met het wij-zij denken krijg je alleen kortdurende resultaten, die geen stand houden. Resultaat in duurzame verandering draait om langetermijn waardecreatie. Zodat het bij mensen blijft plakken.’

"Resultaat in duurzame verandering draait om lange termijn waardecreatie."

 

5. Waarom ben je lid van shiftLimburg en wat kan dit platform voor jou betekenen?

‘Op shiftLimburg wordt veel kennis gedeeld. Ik vind het waardevol om te kijken hoe we die kennis kunnen inzetten voor die duurzame verandering. We moeten mensen de tools geven om dat te kunnen doen. Daar geloof ik in. Omdat iedereen duurzaam succes verdient. Op een manier zodat je niet afhankelijk bent van een ander. Het is mijn missie om anderen te helpen en te inspireren. ‘Pay it forward’, is de gedachte die daarachter zit. Mijn werk is geslaagd als ik dat kan bereiken.’

Op shiftLimburg kun je het interview en andere inspirerende interviews teruglezen: https://shiftlimburg.nl/kennis-innovatie/5-vragen-aan-moniek-mouthaan

bottom of page