top of page
INTERVISIE

Intervisie of collegiale consultatie is laagdrempelig en doet een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur.

Het is een gestructureerde vorm van collegiale advisering en probleemoplossing. Je ondersteunt elkaar, als collega’s, bij het reflecteren op werkervaringen, het beantwoorden van werkvragen en het bespreken van werkproblemen. Je collega’s kunnen je vaak, door middel van hun visie op jouw probleem, uit je eigen denkcirkel halen. Kortom: samen weet je meer!

Mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan en het leiderschap wisselend op je te nemen. In dit laatste zit de uitdaging, daarom verzorgen we tijdens de intervisie de procesbegeleiding, zodat jij en je collega’s zich optimaal op de vraagstelling kunnen richten in een sfeer waarin vertrouwen en persoonlijke veiligheid voorop staat.

Wil je graag meer informatie of een kennismakingsgesprek?

bottom of page